GTO Media cung cấp dịch vụ Tổ chức Sự kiện Doanh nghiệp: Lễ Khai trương, Khánh thành, Khai Trương, Hội nghị khách hàng, Giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới... theo concept thiết kế chuyên biệt phù hợp với chủ đề và thông điệp của chương trình.