Nhân sự trong sự kiện là một phần quan trong không thể thiếu tại sự kiện. GTO media đơn vị cung cấp dịch vụ cung cấp nhân sự sự kiện: PG, PB, Model, Ca sĩ, Band nhạc, Lân sự rồng ...