GTO Media cung cấp các dịch vu khác: dịch vụ cho thuê (thiết bị Âm thanh, Ánh sáng, máy chiếu màn chiếu, cabin dịch, biên phiên dịch, sản xuất tài liệu hội thảo, chụp ảnh và ghi hình hội nghị..)